• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Orientering om lærerstillinger ved St. Paul gymnas

Skolestruktur

St. Paul gymnas ble etablert som selvstendig skole 1.1.2017 med eget styre og egen rektor.

Formelle kvalifikasjoner

Lærere ved St. Paul gymnas må tilfredsstille de formelle krav som til tilsvarende undervisningsstilling i fylkeskommunale skoler (Opplæringsloven kapittel 18).

Faglig nivå

Det fleste ansatte vil ha kompetanse som lektor.

Smal eller bred fagkrets

Lærere med undervisningskompetanse i flere fag bli foretrukket.

Holdning til skolens egenart som katolsk skole

Det er avgjørende at skolen har en stamme av ansatte som har et aktivt forhold til Den katolske kirke. Når denne forutsetning er oppfylt, er det en fordel at der også er ansatte med andre livssyn knyttet til skolen. Alle må imidlertid arbeide i forhold til Generell læreplan for de katolske skolene i Norge og gjennom dette være med å arbeide for at skolen skal virke i henhold til sine mål. Se også vårt verdigrunnlag http://stpaulgymnas.no/side/Verdigrunnlag.

Vi ser gjerne stillingene i sammenheng for i størst mulig grad å tilby hele stillinger. I noen grad vil vi da også kunne endre noe på stillingene til de lærere som arbeider på skolen nå. I noen grad vil det også åpnes for å tilsette lærere som kan undervise både på gymnasavdelingen og på grunnskolen.

Utlysning av stillinger

Stillinger ved St. Paul gymnas vil ofte ikke bli offentlig utlyst. Det er viktig at søkere til St. Paul gymnas har lyst å arbeide ved en skole nettopp med vår egenart og tar kontakt uavhengig av utlysning. Søkere som har kontakt oss i løpet av de senere årene, bes fornye denne.

Lønns- og arbeidsforhold

Privatskolelovens sikrer ansatte ved private skole lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler. På samme måte som der er lokale forskjeller mellom ulike kommuner eller fylkeskommuner, vil der være enkelte forhold som atskiller seg i arbeidsavtalen mellom St. Paul gymnas og en gitt kommune/fylkeskommune. I sum/kvalitet skal slike forskjeller ikke være avgjørende for lærerne. Stillinger avlønnes etter tabeller (utdanning og ansiennitet) som i fylkeskommunale skoler (KS). Stillingene ved St. Paul gymnas er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

Vi vil likevel ikke legge skjul på at St. Paul gymnas fortsatt er i en etableringsfase og vi ønsker engasjerte lærere, som er smidige i forhold til en skole under utvikling og som ønsker å bidra til at det første katolske gymnaset i Norge blir godt etablert.

Kontakt

Kandidater som er interesserte i nærmere opplysninger om arbeid ved skolen, bes å sende en søknad med CV eller ta kontakt for en uforbindtlig samtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Rektor Petter Gjessing970 99 884
InspektørGro Bjørgaas55215930

 

E-post: gymnas@stpaul.no

Personvern