• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Orientering om lærerstillinger ved St. Paul gymnas

Arbeide her
Lærere ved St. Paul gymnas må tilfredsstille de formelle krav som til tilsvarende undervisningsstilling i fylkeskommunale skoler (Opplæringsloven kapittel 18).

Holdning til skolens egenart som katolsk skole
Det er avgjørende at skolen har en stamme av ansatte som har et aktivt forhold til Den katolske kirke. Når denne forutsetning er oppfylt, er det en fordel at der også er ansatte med andre livssyn knyttet til skolen. Alle må imidlertid arbeide i forhold til Generell læreplan for de katolske skolene i Norge og gjennom dette være med å arbeide for at skolen skal virke i henhold til sine mål. Se også vårt verdigrunnlag http://stpaulgymnas.no/side/Verdigrunnlag.

Lønns- og arbeidsforhold
Friskoleloven sikrer ansatte ved friskoler lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler. 

Kontakt
Er du interessert i jobbe hos oss, kan du sende en søknad med CV. Ledige stillinger lyses ut gjennom Nav.
Nærmere opplysninger ved henvendelse til:
Assisterende rektorGro K. Bjørgaas55628049
 E-post: 
gymnas@stpaulgymnas.no
Personvern