• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

St. Paul gymnas får egen rektor

1.1.2017 ble St. Paul gymnas fisjonert fra St. Paul skole, og er nå en helt egen skole. Petter Gjessing er tilsatt som rektor for St. Paul gymnas. Merk at skolen også har fått nytt kontonummer og organisasjonsnummer. Ta kontakt med skolen dersom du lurer på noe i den anledning. 

Personvern