• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

St. Paul gymnas best i Norge

Utdanningsdirektoratets analyse av skoleindikatorer viser at St. Paul gymnas har best fullføringsgrad i hele Norge. Å motvirke dropp out har vært et viktig satsningsområde for skolen. Indikatoren viser at skolen har lykkes god i dette arbeidet. Les mer om dette i BA her:

St. Paul gymnas best i Norge

Personvern