• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Bispevisitas

Biskop Bernt Eidsvig var på bispevisitas hos St. Paul gymnas i Bergen onsdag 6. september. Der fikk han møte elever, lærere og styremedlemmer ved skolen. Biskop Eidsvik fikk en omvisning på skolen av rektor Gjessing. Han var inne i flere klasser og fikk samtale med elevene og et innblikk i hva de driver med. Videre så fikk han snakke med flere av de ansatte, som satte stor pris på biskopens interesse for skolen og deres arbeid. Skolens ledelse hadde deretter et møte med biskopens der en fikk drøftet viktige sider ved skolen. Deretter ble det Messe for begge de katolske skolene i Bergen med innsettelse av Petter Furholm Gjessing som rektor ved St. Paul gymnas. Dagen ble avsluttet med en foredrag fra biskopen for både St. Paul gymnas og grunnskole. 

Personvern