• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Ledige vikariater

St. Paul Gymnas har ledige vikariater våren 2018:

Norsk Vg1, 22,78 % ut fra 15.1.2018 og ut skoleåret.  
Norsk Vg3, 36,01 % fra 29.1.2018 og ut skoleåret.  
Kroppsøving inntil 81 % (denne kan reduseres ut i fra ønske til søker, søker må da spesifisere stillingsstørrelsen) fra 23.1.2018 til 4.4.2018

Stillingene kan søkes hver for seg eller i kombinasjoner.  

Aktuelle søker bes ta kontakt med Ass. rektor Gro Bjørgaas snart som mulig på telefon 55628040.

Søkerene må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning.

Søkere bør ha praktisk pedagogisk utdanning

Søknadsfrist 15. januar

Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no 

Vi tilbyr en fleksibel stilling og lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

Personvern