• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Ledig vikariat som elevinspektør

Ved St. Paul gymnas er det ledig et vikariat i 50 % som elevinspektør for skoleåret 2018/2019

St. Paul Gymnas har ledig vikariat som elevinspektør for skoleåret 2018/2019. Stillingen er et vikariat på 50 % som elevinspektør. Kandidaten må ha godkjent lærerutdanning og undrvisningskompetanse i fag som skolen tilbyr. Ut over dette kan det tilkomme noe undervisning.  

Elevinspektøren har ansvar for å følge opp elvenes psyko-sosiale miljø etter § 9-a. Videre så er elevinspektøren sentral i å følge opp elever med høyt fravær, elevrådet og russestyret.  

Stillingen har en fleksibel arbeidstid som må tilpasses elevens behov.

Kandidaten må ha god kjennskap til skolens katolsk profil og arbeide aktivt for å fremme denne. Videre må kandidaten ha et elevsyn som samsvarer med skolens og den katolske kirkes syn på mennesket og utdanning.

Stillingen er sentral i skolens sosialpedgogiske miljø, og innebærer samarbeid med skoleprest og helsesøster. Elevinspektøren er også en del av skolens administrative ledelse.

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med rektor Petter Gjessing, tlf 55628040

 Tiltredelse 1. august

Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning.

Søkeren må ha praktisk-pedagogisk utdanning

Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no

Søknadsfrist er 20. april

Vi tilbyr en fleksibel stilling og lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.Krav til kompetanse
  • Utdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, lavere nivå

Personvern