• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Ledig prosjektstilling som systemkonsulent

Ledig prosjektstilling som systemkonsulent 50 % ved St. Paul gymnas

St. Paul Gymnas har ledig en midletidig stilling  i 50% som systemkonsulent for skoleåret 2018/2019. søkeren må ha kunne dokumentere god IT-kompetanse. Systemkonsulenten vil ha ansvar for mobilskole, it's learning, kff/kss, skoleadministrasjonssystemet, hjemmeside, sosiale medier, office pakken, feide, conexus og ulike interne systemer på skolen. Søker bør ha kjennskap og ha brukt noen av disse systemene.

Øvrig opplæring vil bli gitt.  

Søker må lojalt forholde seg til skolens katolske verdigrunnlag.

Spørsmål om stillingen rettes til rektor Petter Gjessing tlf 55628040

Tiltredelse 1. august

Søkerene må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning.

Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no

Søknadsfrist 20. april.

Vi tilbyr en fleksibel stilling og lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

Personvern