• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Ledige stillinger ved St. Paul gymnas 2018/2019

St. Paul Gymnas har en rekke ledige vikariat som lærer for skoleåret 2018/2019. Kandidaten må ha godkjent lærerutdanning og relevant undervisningskompetanse i fag som det søkes vikar for.
Geofag 28,23 % 
Geografi 30, 6 % (tre klasser, kan deles i tre) 
Naturfag 35,46 % ( to klasser, kan deles i to) 
Engelsk 53,34 % ( to klasser, kan deles i to) 
Norsk 24,01 % 
Matematikk 54,9 % ( to klasser, kan deles i to) 
Tysk 42,98 %
Søkerne kan selv søke på flere av stillingene, og dele opp stillingene slik som skissert over. Søkerne må presiere i søknaden hva de søker på.
Kandidaten må ha god kjennskap til skolens katolsk profil og arbeide for å fremme denne. Videre må kandidaten ha et elevsyn som samsvarer med skolens og den katolske kirkes syn på mennesket og utdanning.
For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med ass. rektor Gro Bjørgaas, tlf 55628040
Tiltredelse 1. august
Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning.
Søkeren må ha praktisk-pedagogisk utdanning
Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no
Søknadsfrist er 21. mai
Vi tilbyr lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

Personvern