• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
St. Paul gymnas har inngått en samarbeidsavtale med Augustana University, et amerikansk college lokalisert i Sioux Falls, South Dakota. Avtalen gir elever på universitetlinjen mulighet til et ca 3-uker langt studieopphold i USA

Mål for oppholdet kan kort oppsummeres slik:
  • •Å bli kjent med studiesystemet i USA
  • •Å prøve om man kanskje har lyst til å studere i usa
  • •Å oppleve typisk amerikansk «campus life»
  • Å bli kjent med amerikanske/andre internasjonale studenter
  • •Å oppleve den amerikanske midtvesten og St.Paul/Minneapolis

For mer informasjon, se denne presentasjonen
Personvern