• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Selv om de fleste elever velger en videregående skole i nærheten av foreldrehjemmet, er det flere som av ulike årsaker ønsker eller må velge et skoletilbud som innebærer flytting.

For noen av disse vil St. Paul gymnas være et godt alternativ, men skolen har ikke eget internat eller hybelformidling, og det er derfor elevens eget ansvar å skaffe bolig.

Elever som bor utenfor familiehjemmet, kan få bostipend og eventuelt lån i Lånekassen.

Personvern