• It's Learning
 • Facebook
 • E-post
 • RSS
Noe av det som særpreger katolske skoler, er deres liturgiske liv, med noen obligatoriske messer og ellers flere frivillige aktiviteter.

Flere av disse foregår i skolens eget kapell som er plassert ved inngangsområdet til skolen.  Det er skolepresten som har ansvaret for denne siden av skoledriften.

 • Bønn
  Skoledagen begynner med en vertikal åpning. Kapellet er åpent under hele skoledagen, slik at elever ved behov kan besøke det, be eller tenne et lys.

 • Andakter
  Vi kommer til å ha noen andakter i løpet av skoleåret, for eksempel i advents- eller fastetiden, men også i mai og oktober.

 • Messe
  Alle elever skal delta i en skolemesse ca. én gang i måneden. I tillegg blir det frivillig tilbud av messe en gang i uken.

 • Skriftemål
  Skolepresten er tilgjengelig for skriftemål. Det er bare å komme innom kontoret eller lage en avtale.

 • Ved sorg, kriser og alvorlig sykdom
  Skolepresten står til disposisjon hele døgnet rundt.

Les mer utfyllende om katolsk liturgi og kirkeårets festdager på Oslo katolske bispedømmes nettsider.

Personvern