• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS

Vg1: 20 % av elevene blir trukket ut til eksamen

Vg2: Alle elevene skal opp til en eksamen

Vg3: Alle elevene skal ha eksamen i norsk pluss to skriftlige eksamener og en muntlig eksamen.

 

Klage på skriftlig eksamen sendes til gymnas@stpaul.no eller ved å fylle ut slippen om klage i resepsjonen.Her trengs ingen begrunnelse. Eksamenen vil da bli vurdert på nytt av et annet sensorpar med mulighet for å gå både opp og ned.

Ved muntlig eksamen er det bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, og ikke på vurderingen.

Trykk her for instruks til kandidatene til skriftlig eksamen.
Personvern