• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Elever ved St. Paul gymnas får tilbud om å låne en bærbær datamaskin. Hver elev låner sin maskin i den perioden de går på skolen, med mulighet for å kjøpe den ut for et mindre beløp når opplæringen er avsluttet. Skolen gir lisens på Office-pakken.

 

Hver elev låner sin maskin i den perioden de går på skolen, med mulighet for å kjøpe den ut for et mindre beløp når opplæringen er avsluttet. Skolen gir lisens på Office-pakken. Skolen har tilbud både om PC og MAC. 

 Avtale om bruk av elevdatamaskin 

 

Personvern