• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Elever ved St. Paul skole og St. Paul gymnas er omfattet av en obligatorisk forsikring.

Denne forsikringen kan gi erstatning ved personskader som følge av en ulykke når eleven er på skolen, deltar i et skolearrangement eller er på vei til eller fra skolen.

Utbetalinger er begrenset til 10 G ved 100 % medisinsk invaliditet og 1 G ved død. For behandlingsutgifter etter ulykke kan det gis erstatning med inntil ½ G, fratrukket egenandel med 1 000 kr. (Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 82 122 kr per 01.05.2012). 

Skolens forsikringer dekker ingen utgifter knyttet til sykdom eller gjenstander som er tapt eller skadet. Skolens ulykkesforsikring er hverken særlig omfattende eller stor, mer en liten hjelp eller trøst om uhell skulle inntreffe. Selv om det skulle skje på skolen eller en medelev skulle være den skyldige, er skolen ikke ansvarlig for gjenstander som forsvinner eller blir skadet.

Skolen anbefaler alle om å vurdere om familien/eleven har tilstrekkelig forsikringsdekning. Selv om skolens ulykkesforsikring gjelder hele døgnet under skolereiser, krever skolen at hver enkelt elev er dekket av en reiseforsikring om skolen skal reise til utlandet

Personvern