• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Føring av fravær i videregående skole

Det kan trekkes inntil 10 dager fra fraværet per år etter følgende regler:

A. Helsegrunner. Ved legeerklæring etter 3 dager (her er det krav om legeerklæring) eller fra første dag ved kronisk sykdom.

B. Arbeid som tillitsvalgt.

C. Politisk arbeid.

D. Hjelpearbeid.

E. Lovpålagt oppmøte.

F. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

G. Inntil 2 dager for medlemmer av andre religiøse samfunn enn Den norske kirke knytte opp til religiøse høytider.

Ved planlagt fravær som ikke dekkes av punktene over, må det søkes om permisjon.

Personvern