• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
St. Paul gymnas er en katolsk videregående skole med plass til 270 elever. Vi tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Skolen har tre klasser på hvert årstrinn.

Vi kan tilby et trygt, inkluderende miljø der du blir sett, hørt og lyttet til. Lyse, trivelige klasserom utarbeidet i samråd med elever og arkitekter. Rom skapt for gode møter og samtaler for en nærere dialog.

Vårt studiespesialiserende utdanningsprogram gir generell studiekompetanse, med valgmuligheter innen realfag og de klassiske kulturfagene (som historie, filosofi og latin). Lærerne har lang erfaring som pedagoger og har lektorkompetanse innenfor sitt hovedemne. All opplæring vil i hovedsak foregå i våre sentralt plasserte lokaler på Florida, slik at du slipper stadige forflytninger til andre bygninger rundt om i byen.

Du vil møte lærere som arbeider i team og er opptatt av "våre elever" mer enn "min og din klasse". Du får også din egen mentor, med tett oppfølgning gjennom tre år. Vårt mål er et grundig faglig utdannelsesløp som gjør deg godt egnet til neste steg på din livslange læringsvei. Alle muligheter skal stå åpne for dine ønsker om videre studier. Du blir dine valg! Vi hjelper deg til å nå dem!

Vår intensjon er å skape et læringsmiljø du ønsker å være del av, også utenom ordinær skoletid! Vi tror på det musiske i mennesket og ønsker å bidra til at dette kan komme til uttrykk i det daglige skoleliv, men også i form av konserter, forestillinger og messer.

En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod frem i tempelet: "Og Jesus gikk frem i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker." Fortellingen peker på utvikling av fire sider ved mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale.

Klikk på linken for å lese Presentasjonsbrosjyre 2018

Les mer om vårt fagtilbud under fanen "Elev".

Personvern