• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Inntaksreglement for St. Paul gymnas

Vedtatt av skolestyret ved St. Paul skole 10.11.2014

Dette reglement er fastsatt av skolens styre med hjemmel i privatskolelovens bestemmelser, § 3-1.
Skolen har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende fylkeskommunale skoler, henholdsvis Vg1, Vg2 og Vg3.
Reglementet gjelder for elever med lovfestet rett til videregående opplæring.
Søknad om elevplass og tildeling av elevplass foretas gjennom VIGO (det felles fylkeskommunale, databaserte inntakssystem til videregående skoler) for elever i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune står for inntaket fram til og med 31.08. Deretter kan skolen selv kontinuerlig ta inn elever hvis det er ledige plasser.
Opptaket er basert på prioriteringslisten som fremgår av dette reglement og karakterer.


Søknadsfrist er 01. mars i inntaksåret.
Dersom antall søkere overstiger de elevplasser skolen kan tilby, foretas inntak etter følgende prioriteringer:


Følgende søkere vil prioriteres ved inntak til Vg1

a. Søkere som har vært eller er avgangselev ved St. Paul skole, søkere som har vært eller er avgangselev fra andre katolske skoler i Norge og søkere som er registrert medlem av en katolsk menighet i Norge som har et gjennomsnitt av karakterene sine fra grunnskolen på 4.0 eller bedre.
b. Øvrige søker etter karaktersnitt.
For at søkeren skal få fortrinnsrett etter a må søkeren ha St. Paul gymnas som første valg. Hvis det etter a er flere søkere enn plasser vil plassene bli tildelt etter karaktersnitt.

Følgende søkere vil prioriteres ved inntak til Vg2 og Vg3

a. Søkere fra St. Paul gymnas som har to eller færre 1-ere, eller søkere med 1 IV eller mindre.
b. Søkere som har vært registrert medlem av en katolsk menighet i Norge i minst ett år. Prioritert etter karaktersnitt som har 2 eller færre 1-ere, mindre enn to IV.
c. Øvrige søker etter karaktersnitt. Elever fra St. Paul gymnas og søker med medlemskap i en katolsk menighet i Norge kan komme i denne kategorien dersom de har tre 1-ere, en IV og en 1-er eller 2 IV-er og rektor har fattet enkeltvedtak om at det er forsvarlig at søker kan fortsette.

Elever med fire 1-erer, tre IV-er, to 1-er og en IV, en 1-er og to IV-er skal ikke tas inn i løpet av de tre hovedinntaksrundene.

For at søkeren skal få fortrinnsrett etter a og b må søkeren ha St. Paul gymnas som første valg.
Tilbud om elevplass bortfaller uten varsel om ikke et administrasjonsgebyr/del av skolepengene på 2.500 kroner er innbetalt innen angitt frist, som er minimum 10 dager etter at første inntaksrunde i det fylkeskommunale inntaket er foretatt. Dette gebyret refunderes ikke for søkere som trekker seg fra skoletilbudet, men fraregnes ved første krav om innbetaling av skolepenger for dem som har startet ved skolen.
Ved inntak til St. Paul gymnas bruker elevene av sin rett til vg. oppl. . Hele retten må normalt tas ut i løpet av 5 år.
Søkere som ikke er tildelt elevplass, kan anke avgjørelsen til Fylkesmannen.
Jf. Forvaltningsloven §2 og kap VI.

 

Personvern