• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
St. Paul gymnas har flere ansatte som kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha eller om du bare ønsker noen å snakke med.

Suzanne Skintveit er rådgiver ved gymnaset. Hun vil først og fremst arbeide med sosialpedagogisk veiledning og ha kontakt med elever og foresatte. Forhold knyttet til det psykososiale miljøet har høy prioritet ved vår skole, og du skal alltid føle deg velkommen til en samtale.

Madeleine Joys Andersen er kariereveileder på gymnaset og vil ta seg av rådgivning knyttet til valg av programfag, søknad til høyere utdanning og spørsmål om fremtidige yrkesvalg.

Resepsjonen kan svare på spørsmål knyttet til stipend og lån fra Lånekassen.

 

Her finner du noen nyttige lenker:

Mobbing - udir.no
Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Vilbli.no
Informasjon om videregående opplæring.

Ung.no
Det offentliges informasjonskanal for ungdom. Har informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for ungdom mellom 14 og 20 år.

Lånekassen
Informasjon om lån og stipend.

Utdanning.no
En nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet.

Folkehøgskolene
Informasjon om norske folkehøyskoler.

Velg riktig - Renatesenteret
Informasjon om utdannelser og yrker tilknyttet realfag.

Utdanning i Bergen
Samarbeids portal mellom flere utdannelsesinstitusjoner i Bergen med god informasjon om utdannelsestilbudet og studentlivet i Bergen.

Samordna opptak
Oversikt over studier og læresteder for høyere utdannelse i Norge. Det er også her man søker.

Klara Klok - Hjelpetilbud
Her kan du søke etter helsestasjon for ungdom, hjelpetelefoner, lenker, krisesenter, barnevernsvakt og utekontakt tilgjengelig i ditt område.

Personvern