• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
St. Paul tilbyr elevene reisemuligheter i alle klassetrinn.

Elever på tur til England

VG1: Bli-kjent-tur til Newcastle

I begynnelsen av høstsemesteret reiser alle førsteklassingene på en ukestur til Newcastle i Storbritannia. Programmet er skreddersydd for gymnaset og fokuserer på at du skal bli godt kjent med dine klassekamerater. Reisekostnadene dekkes av gymnaset.
 

VG2: Utveksling

Elever på reise med St. Paul gymnas

Hvert år får elever i andreklasse tilbud om å reise på utveksling til en av våre partnerskoler i Italia, Spania, Frankrike eller Tyskland. Fortrinnsvis reiser man til landet som snakker fremmedspråket du tar på skolen. 

Våre elever vil i de fleste tilfeller bo hos familien til elever på partnerskolen. Elevene går på partnerskolen om formiddagen, og tilbringer tid med vertsfamilien og elever fra partnerskolen om ettermiddagen. Det vil også komme noen elevgrupper fra disse skolene på gjenbesøk til St. Paul gymnas.

Utveksling er frivillig, og reiseutgiftene betales av eleven selv.

Elever som tar programfaget internasjonal engelsk får i tillegg tilbud om en ukes språkskole i Dublin.

I forbindelse med kristendomsfaget vil elever få mulighet for å reise en uke til Lourdes i Frankrike for å hjelpe trengende og syke i forbindelse med deres pilegrimsferd.

 

VG3: Tur til Roma

Som en avslutning på vår treårige dannelsesreise besøker tredjeklassingene Roma i Italia. Turen varer i omtrent 1 uke. Elever har italiensk som fremmedspråk vil få muligheten til å utvide turen med en uke.  Elever som har valgt latin, får dessuten en reise til Trondheim.


Galleri


Personvern