• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Har du særskilte behov?

Da er det viktig at du informerer skolen om dette så raskt som mulig slik at vi kan tilpasse vår opplæring. Skolen har et svært godt ressursteam med blant annet erfarne logopeder som vil bistå ved eventuell tilpasning av opplæringen og eventuell videre oppfølging.

Personvern