Hjem  ::   Elev  ::   Timeplan / rute

Timeplan / rute

Blokkdager våren 2014

Uke

Blokkdag VG 1

Blokkdag VG 2

4

Fagvalgsdag

Fagvalgdag

5

1 A Kristendom (Theresa)

1 B Fri

Fremmedspråk (Romina – Lukas – Sébastien – Elena)

6

Fri

Norsk (Lene – Trond)

7

Temadag kildekritikk

Temadag kildekritikk

8

Engelsk (Jon – Theresa)

Fysikk/Sosialkunnskap (Arne – NN)

9

VINTERFERIE

10

Norsk (Lene – Jon)

Kjemi/Internasjonal engelsk (Torill – Theresa)

11

Fri

Norsk (Lene – NN)

12

Naturfag (Arne – Inge)

Fremmedspråk (Romina – Lukas – Sébastien – Elena)

13

Fremmedspråk (Romina – Lukas – Sébastien – Elena)

Biologi/Historie og Filosofi (Inge – Dag Olav)

14

1 A Fri

1 B Geografi

Historie (Petter)

15

Engelsk (Jon – Theresa)

Fysikk/Sosialkunnskap (Arne – NN)

16

PÅSKE

17

Norsk (Lene – Jon)

Kjemi/Internasjonal engelsk (Torill – Theresa)

18

PLANLEGGINGSDAG

19

MATEMATIKKTENTAMEN

20

1 A Fri

1 B Geografi

Norsk (Lene – Trond)

21

Naturfag (Arne – Inge)

Fremmedspråk (Romina – Lukas – Sébastien – Elena)

22

PLANLEGGINGSDAG

23

Fremmedspråk (Romina – Lukas – Sébastien – Elena)

Biologi/Historie og Filosofi (Inge – Dag Olav)

24

1 A Kristendom (Theresa)

1 B Fri

Historie (Petter)

25

AVSLUTNING AV SKOLEÅRET