• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Elever i videregående opplæring har normalt sett ikke rett på gratis skoleskyss, men må betale for eventuell kollektiv transport selv. Ungdom mellom 16 og 19 år kan kjøpe UngdomSkyss.

Du har imidlertid rett på gratis skoleskyss om du:
- er over 20 år, og
- bor i et område med et lavt rutetilbud.

Elever med funksjonshemning, sykdom eller annen skade kan ha rett på særskilt skoleskyss uavhengig av avstand mellom skole og hjem. Søknad om særskilt skoleskyss sendes gjennom Hordaland Fylkeskommunes nettsider.

Personvern