• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
St. Paul gymnas er kjent som en skole med høy trivsel og godt sosialt miljø.

Vår makkerordning innebærer at elevene helt fra starten på VG1 tar ansvar for hverandre, og sørger for at alle blir inkludert i det sosiale fellesskapet. Du skal derfor ikke være redd for å begynne her selv om du kanskje ikke kjenner noen fra før. 

Et aktivt og spennende elevmiljø

 

Begynner du på St. Paul gymnas, vil du oppdage at samarbeidet mellom ledelse, 

lærere og elever er bedre og mer uformelt enn du kanskje har vært vant til. 

 

Det gjør det også mer interessant å ta del i utviklingen av skolemiljøet.I alle klasser velges to tillitsvalgte som til sammen utgjør elevrådet. Ved valg på eleverådsstyre har alle elever stemmerett.

 

Styret i elevrådet møtes ukentlig på sitt eget møterom og forbereder arrangementer og aktiviteter som involverer alle elevene. Er du for eksempel interessert i film, kan du glede deg til en flott aften med rød løper og visning på stort lerret. Eller så kan du bli invitert til spill-kveld eller til å høre på skolens husband. I forbindelse med spennende valg arrangeres valgvake, og før sommerferien står grilling på menyen. I våre flotte lokaler er mulighetene for hygge og kos blant elevene mange. Kanskje du har en god idé til noe elevrådsstyret bør arrangere?


Personvern