• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Elever ved St. Paul gymnas kan søke Lånekassen om stipend og lån. Her presenterer vi kort noen av de formene for støtte Lånekassen tilbyr samt hvordan du søker.

Slik søker du

1. Logg inn på VIGO når du har fått opptak, der finner du nettsøknaden til Lånekassen.

2. Sjekk Dine sider på Lånekassen etter ca. en uke for å se resultatet. Hvis du ikke har søkt stipend fra Lånekassen tidligere, får du et velkomstbrev med PIN-kode i posten.

3. Når søknaden er behandlet, kommer svaret (stipendmeldingen) i posten. Nytt i 2013 er at brevet sendes direkte til elevene, og du slipper å hente brevet ved skolen, som man måtte tidligere.

4. For å få pengene til kontoen din må du skrive under på brevet (stipendmeldingen) og sende det til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en av foreldrene dine skrive under brevet.

Grunnstipend og lån

Dette er et behovsprøvd stipend og lån, det vil si at det avhenger av dine foresattes lønn og formue og hvor mange hjemmeboende søsken du har. Det er ment å dekke nødvendige utgifter. Du kan selv velge om du ønsker både stipend og lån eller bare stipend. (Stipend er penger som ikke skal betales tilbake.) Borteboende elever kan dessuten få ekstra støtte. (Les mer og grunnstipend og lån her.)

Utstyrsstipend

I motsetning til grunnstipendet er ikke utstyrsstipend behovsprøvd, det vil si at alle med ungdomsrett får, men det skjer ikke automatisk, så også dette stipendet må søkes om. (Les mer om utstyrsstipend her.)

Skolepenger

Alle elever ved St. Paul gymnas har også rett til å låne skolepenger fra Lånekassen om de har behov for det, og det kan du gjøre i samme skjema du søker om grunnstipend. (Les mer om lån til skolepenger her.)

Søknadsfrist og annen info

Søknadsfristen er som regel 15. november for høstsemesteret / hele skoleåret og 15. mars for vårsemesteret.  

Klikk på lenken til Lånekassen under for mer informasjon eller besøk Lånekassens Facebook-side for elever på videregående skole - der kan du få svar på alt du lurer på.

Personvern