• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Bli student mens du tar videregående.

St. Paul gymnas har inngått et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og opprettet en egen universitetslinje som gir videregående elever muligheten til å få et innblikk i hva det vil si å studere allerede før avsluttet videregående.

Hvordan fungerer universitetslinjen?

 

På universitetslinjen får du fordype deg i et fag du interesserer deg spesielt for, lære studieteknikker og gode strategier for læring. Du vil også kunne avlegge eksamen i ditt fag som gir deg 10 studiepoeng når du blir immatrikulert på UiB. Slik får du en «flying start» på studentlivet. Tilbudet omfatter alle humanistiske og realvitenskapelige fag på UiB, noe som utgjør over 20 fag. For å nevne noen omfatter dette blant annet matematikk, spansk, engelsk, latin og filosofi.


St. Paul gymnas arbeider også med å gi elever som velger universitetslinjen mulighet for en måneds studieopphold ved Carroll College i USA i løpet av vårsemesteret på VG3. Elever som eventuelt ønsker å benytte dette tilbudet vil måtte betale inn ekstra skolepenger til dekning av reise og opphold.

Hva kreves av meg som elev ved universitetslinjen?

Universitetslinjen på St. Paul gymnas er et tilbud til elever med spesiell interesse og forutsetninger for å kunne følge undervisning på universitetsnivå og ta en avsluttende eksamen. Det innebærer flere undervisningstimer på VG1 og VG2, slik at du får tid til å fordype deg i det universitetsfaget du velger på VG3. Som elev ved universitetslinjen tar du programfag i VG1 mens samfunnsfag flyttes til VG2, slik at du kan ta UiB-studier i VG3.


NRK har skrevet to saker om St. Paul sin Universitetslinje. Les hva elevene selv har å si om valget av universitetslinjen her, og om hvordan det gikk med elevene som tok universitets-eksamen her.

Hvordan søker jeg på universitetslinjen?

Søknad foregår etter inntak i VIGO på tilsendt skjema.

Har du spørsmål om Universitetslinjen?

Ønsker du mer informasjon om universitetslinjen før du søker St. Paul gymnas, kan du kontakte inspektør Gro K. Bjørgaas på tlf. 55 21 59 30, eller kontakte oss her.

Personvern