• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Vi har tro på at alle elever har ressurser i seg og rundt seg som kan fremme læring. Underveisvurdering handler om å trene på å mestre i ulike fag.
På gymnaset er vi spesielt opptatt av at du skal møte måter å vurdere på, som gjør at du lærer så mye som mulig. Kjennetegn på måloppnåelse eller vurderingskriterier skal være tydelige for deg. Tilbakemeldinger og fremovermeldinger er viktige. Du skal vite hva du får til og hva du må mestre enda bedre. Da er du i en prosess, der du stadig øker forståelsen din. Vi vil at det skal være gøy å lære og at du får lyst til å lære mer.

Vi har laget en vurderingsplan som viser hvilke vurderinger du har i hvert fag i løpet av terminen. Dette gjør det oversiktlig for deg som elev og gjør det mulig for deg å planlegge tiden din. Vi har også laget en vurderingsplattform for skolen, som sier noe om at du ikke skal ha mer enn tre vurderinger med karakterer i hvert fag i terminen og ikke mer enn tre vurderinger per uke. 
Personvern