Mobilskole

Ved St. Paul gymnas har elevene mulighet til å kommunisere med skolen via SMS.

St. Paul gymnas er Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

  • Send melding ved f.eks fravær

  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen

  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er sendt til og fra skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet. Dersom du har problemer med mottak av SMS, se avsnittet under om Mobilskoleappen.

Send SMS til kontaktlærer

Sende en SMS til skolen foregår på følgende måte

Foresatt eller elev sender en SMS med teksten STPG [lærerens fornavn] [tekst] til 03686.

F.eks. Hvis du har -eller er en elev i klassen til Per, sender du SMS for eksempel slik:

STPG PER Jeg er syk i dag. Hilsen Lise.

SMS sendes til 03686

Elever som opplever uønskede hendelser kan varsle skolens ledelse ved å sende STPG MOBB teksten man vil varsle om til 03686

Dette kan være mobbing, krenkelser eller annet som en finner ubehagelig.

Om MOBILSKOLEAPPen

Mobilskole har laget en app for kommunikasjon med skolen. St. Paul gymnas foretrekker likevel at denne ikke blir brukt, da vi har andre kommunikasjonskanaler som er mer egnet. Dersom du har lagt inn appen, vil du motta meldinger og varsler i denne. En del moderne mobiltelefoner vil kunne strupe varslene fra appen, og dermed får du ikke beskjed når skolen har sendt en ny melding. For å unngå dette, må du først logge ut fra appen, før du avinstallerer den. Dette vil føre til at du igjen får meldinger på SMS.