2573.jpg

Kjersti Krog Hansen

lærer i tysk

E-post: Kjeha@stpaulgymnas.no

Jeg er født og oppvokst i Bergen, gikk på Krohnengen Skole, så på Rothaugen og Tanks. Har hovedfag i Tysk fra Universitetet i Bergen der jeg også studerte engelsk og lingvistikk, og har også studert oversettelse ved Universitetet i Innsbruck. Jeg er også spesialpedagog og har jobbet mye med barn og voksne med dysleksi. Jeg har undervist ved en rekke skoler fra Steinerskolen til Kyrre og sykehusundervisning og ved forskjellige videregående skoler i Bergen, for så å lande på St.Paul Gymnas på gamle Florida Sykehus i fjor, der jeg trives svært godt.

Jeg liker å jobbe med ungdom, og ønsker å vise elevene at tysk dreier seg om mer enn pugging av gloser og grammatikk. Tyskland er vår største handelspartner og det tyskspråklige området har mye og by på når det gjelder kunst, kultur og idrett og musikk.

St. Paul Gymnas er en fin skole å jobbe på og en god skole for elever som ønsker et lite miljø der de blir sett og tatt vare på.

Selv har jeg tre voksne barn, liker å lage mat, gå på tur, stå på ski om vinteren, er levende opptatt av språk, litteratur og kunst, elsker musikk, sang og karaoke, se på film og snope.

Jeg er en allsidig person som ikke har problemer med å snu på en femøring, og synes det er viktig å kunne ta ting med humør.