3041.jpg

Johanne Lein

lærer i fysikk og matematikk

E-post: Johle@stpaulgymnas.no

Jeg har en master i teoretisk fysikk fra Universitetet i Oslo. Der jobbet jeg med forskjellige teorier for lys, og gjorde eksperimenter ved Oslo kvanteoptikklaboratorium. I tillegg har jeg studert noe religion og teologi ved MF i Oslo og NLA i Bergen. Undervisningsfagene mine er først og fremst fysikk og matematikk, men jeg kan også undervise naturfag og kristendom.

Jeg synes det er spennende å undersøke sammenhengene i naturen og universet, særlig de aller mest grunnleggende, og jeg synes det er veldig gøy når elever oppdager at et fag henger sammen og er logisk.