Nyttige nettsider:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Noen barn og unge opplever omsorgssvikt, overgrep og vold. Kjenner du noen som lever under slike forhold? Eller lever du selv under slike forhold? Ring Alarmtelefonen.

Barne- og familiehjelpen Hos oss møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn og ungdommer.

Barneombudet Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

Spør Barneombudet (for deg under 18 år) Dette er Barneombudets spørretjeneste for barn. Her svarer vi på spørsmål fra barn og unge under 18 år. Voksne må sende oss e-post på post@barneombudet.no

Barsnakk.no BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller en far (eller andre du bryr deg om) med rusproblemer.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996, som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep,vold og krenkelser skjer mellom mennesker. Med Ressurssenteret ønsker kirken å bidra til arbeidet med å hele enkeltmenneskers skader etter overgrep og hjelpe dem med å finne gode måter å leve med det vonde som har skjedd, så vel som å forhindre og forebygge at nye overgrep og krenkelser skjer i kirke og samfunn.

Kirkens SOS Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Her er det alltid noen som tar imot samtaler.

Kompasset Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Kors på halsen Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen om det DU er opptatt av, helt anonymt og gratis. Telefonnummeret er 800 333 21. Gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år. Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Du kan også snakke med andre på din egen alder på forumet.

Mental Helses Hjelpetelefon Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Mobbing - udir.no

Mobbeombudet i Hordaland Mobbeombudet kan fortelle deg om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen. Du kan og få råd om du er uroleg for ein venn eller ein medelev. Mobbeombudet har teieplikt. Det betyr at eg ikkje seier noko vidare utan at du vil det.

Rettighetstelefonen Rettighetstelefonen er et prosjekt driftet og iverksatt av Mental Helse Ungdom. Prosjektet baserer seg i all hovedsak på frivillighet fra jusstudenter og jurister som besvarer telefoner og veileder våre innringere.

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS) SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

Stine Sofies stiftelse I arbeidet for en barndom uten vold og overgrep, er vår jobb å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side.

Ung.no Her finner du informasjon om de fleste tema en ungdom kan lure på.

Ungdomstelefonen Ungdomstelefonen er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)  Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.