Skoleprestene på tur til Uppsala

Skoleprestene har opparbeidet et samarbeid seg i mellom. Møter mellom skoleprestene er derfor viktige for at de kan medvirke til at våre skoler kan opprettholde en identitet som gir skolen sin eksistensberettigelse og medvirke til at skolene kan nærme seg sine mål.

Men en katolsk skole er ingen søndagsskole! Den virker hverdagene, møter det daglige liv for alle som er knyttet til skolen lever i krysspress mellom ulike påvirkninger og krav. Skoleprestene er ikke alene garanti for at våre skoler opprettholder sin egenart, men deres innsats er strengt nødvendig.

Gjermund Høgh

 
 
Skoleprester1.jpg

Fra Besøk på St. Erik skole

Fra venstre: Rektor Mats Hansén, St. Erik, p. Andreas Ruprecht, St. Sunniva, skoleråd Gjermund Høgh, p. Sigurd Markussen, St. Franciskus, p. Erik A. H. Holth, St. Paul, p. Lukas Lorf-Wollesen, St. Paul gymnas, p. Andreas Diaz, St. Erik.

 
Skoleprester2.jpg

Fra besøk på St. Erik Skole

Fra venstre: p. Andrezej Kosiukieicz, St. Eystein, p Andreas Ruprecht, St. Sunniva, Skoleråd Gjermund Høgh, p. Sigurd Markussen, St. Franciskus, p. Erik A. H. Holth, St. Paul, p. Lukas Lorf-Wollesen, St. Paul gymnas, p. Andreas Diaz, St. Erik.

 
skoleprester3.jpg

Fra Besøk på Newmaninstitutet

Fra venstre: Skoleråd Gjermund Høgh, p. Sigurd Markussen, St. Franciskus, p. Lukas Lorf-Wollesen, St. Paul gymnas, rektor Philip Geister, Newmaninst., p. Erik A. H. Holth, St. Paul, p. Andrezej Kosiukieicz, St. Eystein, biblotekar Anna Nick, Newmaninst., p Andreas Ruprecht, St. Sunniva.