2499.jpg

Trond Sneås Skauge

Spesialpedagog, systemkonsulent og lærer i informasjonsteknologi

E-post: Trosk@stpaulgymnas.no

Jeg fikk begynne arbeidet mitt ved St. Paul gymnas året etter oppstarten, og har siden fylt en rekke roller ved skolen. Jeg har undervist i norsk, og de senere årene informasjonsteknologi. I tillegg har jeg jobbet i ressursteamet som spesialpedagog, og de siste årene også fått ansvar for datasystemene som er i bruk på vår skole.

 Å undervise i informasjonsteknologi er utrolig spennende, særlig når jeg får jobbe med de samme problemstillingene en møter i faget i de andre arbeidsoppgavene jeg har ved skolen. Dette skaper tett nærhet mellom teori og praksis, og understreker hvor nyttig faget jeg underviser i er for stort sett de fleste yrker i framtiden. I arbeidet mitt som spesialpedagog får jeg også tett kontakt med elever og familiene deres, noe jeg setter pris på og som gjør meg mer ydmyk ovenfor alle problemer og utfordringer elevene møter i de årene de går på skolen.

 Jeg har et bredt, om kanskje noe obskurt, interessefelt, og synes det er utrolig gøy å ha funnet en jobb hvor en kan kombinere så ulike interesser som nyromantisk litteratur og psykologi med programmering og LEGO.