Karriereveileder

Madeleine Joys Andersen

Lurer du på hva du skal bli når du blir stor? Madeleine kan hjelpe deg med veiledning rundt valg av programfag, utveksling, søknad til høyere utdanning og spørsmål om fremtidig yrkesvalg. Hun holder til i underetasjen på gymnaset ved siden av Helsesøster. Kom og bank på om du lurer på noe eller ta kontakt via It’s Learning.

Nyttige nettsider

Lånekassen
Informasjon om lån og stipend.

Vilbli.no
Informasjon om videregående opplæring.

Utdanning.no
En nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet.

Folkehøgskolene
Informasjon om norske folkehøyskoler.

Velg riktig - Renatesenteret
Informasjon om utdannelser og yrker tilknyttet realfag.

Utdanning i Bergen
Samarbeids portal mellom flere utdannelsesinstitusjoner i Bergen med god informasjon om utdannelsestilbudet og studentlivet i Bergen.

Samordna opptak
Oversikt over studier og læresteder for høyere utdannelse i Norge. Det er også her man søker.