NYHETER


Hvorfor St. Paul gymnas?

Reiser

Mentorordning

Gode lærere

høy trivsel

sentral beliggenhet

Fagtilbud


Hva elevene synes

erikw.jpg

Eirik- VG3

Jeg har snart gått på St. Paul gymnas i tre år. I løpet av disse tre årene har jeg fått oppleve mye kjekt og lært mye sammen med trivelige medelever. Jeg har fått reise på flere utenlandsturer, blant annet til Frankrike og Roma, og prøvd meg som student på universitetet. På skolen blir du hver dag møtt av engasjerte lærere som er opptatt av å dele sin kunnskap. Skolen har flere arrangementer som skaper et godt og nært skolemiljø.