Skoleprest

Som de fleste andre skoler har St. Paul gymnas både helsesøster og rådgiver, men som katolsk skole har den i tillegg en skoleprest.

 
Glassmaleri Frans.jpg

Hva gjør en skoleprest?

Skolepresten er der for både elever, foresatte og ansatte ved skolen, og hans hovedoppgaver er å fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv samt å ha ansvaret for kristendomsundervisningen sammen med de andre kristendomslærerne. Han kan for eksempel trekkes inn når elever har personlige eller familiære problemer, ved hendelser i klassen, mobbing, eller hvis enten elever eller elevenes foresatte har behov for en konfidensiell samtale. Skolepresten jobber sammen med rådgiveren og helsesøsteren, men han er mer enn en rådgiver: Han driver med sjelesorg, og noen ganger vil en samtale også lede til skriftemål. I tillegg skal han være et bindeledd mellom skolen og St. Paul menighet.

_A1A6501.jpg

kristne verdier

Utdanningen på en katolsk skole har et tydelig kristent preg. Sammen med lærerne, ledelsen og elevenes foresatte er det skoleprestens oppgave å formidle kristne verdier gjennom ord og personlig eksempel, å fortelle dem som ikke tror om Guds invitasjon til alle mennesker, å gi dem som søker veiledning, å hjelpe dem som allerede er litt sikrere i sin tro til å vokse i den samt å svare åpent og ærlig på spørsmål rundt troen. Målet er å sette elevene i stand til å ta modne og riktige valg, å bli selvstendig tenkende mennesker og at de i hvert fall har blitt kjent med den kristne tro som livsmodell, uansett hvilken vei de etter hvert slår inn på.

Lorf-Wollesen, Stefan (dom Lukas).JPG

Dom Lukas

Jeg vil gjerne invitere deg til å ta kontakt om du har spørsmål om skolen, skoleprestens oppgaver eller skolens religiøse liv.


Dom Lukas, skoleprest