2509.jpg

Dom Lukas Lorf-Wollesen

Skoleprest

E-post: stelo@stpaulgymnas.no

Jeg ble født i Hamburg i 1968 og trådte inn i Augustiner Korherrenes kloster i Klosterneuburg, Østerrike, i 2000. Etter at jeg avsluttet mine filosofiske og teologiske studier på University of London (Heathrop College og King’s College) og min diakonordinasjon i 2005, kom jeg til Bergen for å jobbe i St. Paul menighet. Allerede i januar 2007, noen måneder etter min presteordinasjon, begynte jeg som vikar i kristendom i en liten stilling på St. Paul skole. Fra og med skoleåret 2007/08 var jeg skoleprest og kristendomslærer på St. Paul skole. Samtidig fortsatte jeg med teologiske studier på Maryvale Institute i Birmingham. Etter hvert tok jeg også bachelorgrad i tysk på UiB, og var på et kurs for fremtidige katolske skoleledere i Wien, organisert av KPH/Fordham University. PPUen tok jeg på Høyskolen på Stord/Haugesund og etter jeg hadde fullført den tok jeg et kurs om ledelse i skolen på NLA. Jeg var med å planlegge åpningen av St. Paul gymnas og siden 2017 har jeg jobbet i full stilling her.

Som skoleprest, står selvfølgelig eleven for meg i sentrum, men jeg er også der for foreldre og skolens ansatte. Jeg jobber for at skolen tilbyr elevene våre en helhetlig utdanning i frihetens og evangeliets ånd. I tillegg er det viktig for meg at vi på St. Paul gymnas har et godt skolemiljø, og en frihet og åpenhet der alle elevene kan føle seg både trygge og hjemme.

Som leder av skolens ressurs- og helseteam er det i tillegg min oppgave å hjelpe elever med ulike utfordringer. Jeg feirer også skolemesser og står til disposisjon for sjelesorgssamtaler og skriftemål.

En god del av arbeidstiden min går på administrative oppgaver, deriblant organiseringen av skolens internasjonale samarbeid og skoleturene.