Informasjon fra foreldremøter høst 2019

Takk til alle som kom på foreldremøter hos oss denne uken! Gikk du glipp av møtet? Da finner du presentasjonene som ble gitt under. Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Her finner du presentasjonen fra foreldremøtet til VG1:

Foreldremøte VG1

Her finner du presentasjonen fra foreldremøtet til VG2:

Foreldremøte VG2

Her finner du presentasjonen fra foreldremøtet til VG3:

Foreldremøte VG3

Foreldremøter høsten 2019

Velkommen til foreldremøte for VG1

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG1 Tirsdag 3.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3. etasje.

Program:

 • Felles orientering og informasjon på rom 317, 3.etasje, ved rektor Petter Gjessing og assisterende rektor Gro Bjørgaas.

 • Informasjon ved Helsesøster Bente Vatle og elevinspektør Suzanne Skintveit

 • Info om matematikkfagene

 • Presentasjon av mentorene

 • Informasjon om elevtur til Krakow og skolens turtilbud ved rektor Petter Gjessing.

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG2

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG2 Onsdag 4.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje.

Program:

 • Informasjon og orientering blir gitt av stedfortredende rektor Gro Bjørgås og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Dom Lukas orienterer om skolens turtilbud i VG2 og VG3, og Jon/dom Lukas om tur til Dublin (for dem det gjelder).

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG3

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG3 Mandag 2. september 2019 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje

Progam:

 • Informasjon og orientering ved rektor Petter Gjessing og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Informasjon om elevturene til Roma og Augustana/USA

Vel møtt