Foreldremøter høsten 2019

Velkommen til foreldremøte for VG1

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG1 Tirsdag 3.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3. etasje.

Program:

 • Felles orientering og informasjon på rom 317, 3.etasje, ved rektor Petter Gjessing og assisterende rektor Gro Bjørgaas.

 • Informasjon ved Helsesøster Bente Vatle og elevinspektør Suzanne Skintveit

 • Info om matematikkfagene

 • Presentasjon av mentorene

 • Informasjon om elevtur til Krakow og skolens turtilbud ved rektor Petter Gjessing.

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG2

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG2 Onsdag 4.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje.

Program:

 • Informasjon og orientering blir gitt av stedfortredende rektor Gro Bjørgås og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Dom Lukas orienterer om skolens turtilbud i VG2 og VG3, og Jon/dom Lukas om tur til Dublin (for dem det gjelder).

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG3

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG3 Mandag 2. september 2019 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje

Progam:

 • Informasjon og orientering ved rektor Petter Gjessing og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Informasjon om elevturene til Roma og Augustana/USA

Vel møtt

Informasjon om skolestart

Her finner du informasjon som er nyttig til skolestart. Du vil få oversikt over timeplan, skolerute o.l. når du begynner.

OPPMØTE Skolestart er fredag 16. august. Alle elever møter i kantinen. Den finner du ved å gå inn hovedinngangen, forbi resepsjonen og ned trappen.

VG1: 09.00 VG2 og VG3: 12.00

SKOLESKYSS “I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen, men kan ha rett på gratis skoleskyss dersom dei er: Fylt 21 år eller eldre eller bur utanfor ungdomsbillettområdet” - hfk. Du kan finne ut om du har krav på gratis skoleskyss her.

HVORDAN DU KOMMER DEG TIL SKOLEN Skolen ligger sentrumsnært og det vil være naturlig å benytte seg av kollektivtransport for å komme til skolen. Bybanestoppene Florida og Nygård ligger i kort gangavstand fra skolen. I tillegg går busslinje 12, 13 og 21 forbi skolen. Det er ca. 10 minutter å gå fra Bystasjonen til gymnaset.

DATAMASKIN For VG1 vil datamaskin bli utdelt ca. en til to uker etter skolestart.

TRÅDLØST INTERNETT Det er trådløst internett på skolen. Som ny elev vil du motta kode til internett fra mentoren din. Du kan også finne koden utenfor resepsjonen.

FRAVÆRSREGLEMENT Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartmentet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats. Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

SKOLEREGLEMENT Det er viktig å sette seg inn i reglene på skolen. Du finner skolereglementet her.

LÆREBØKER Lærebøker får du låne gratis av skolen - de blir utdelt av Ragnhild og Kristin i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes.

STIPEND LÅNEKASSEN Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks. Her søker du stipend.

HENGELÅS TIL SKAP Ta med hengelås til bokskap og garderobeskap. Det er lurt å ha hengelås med kode så du ikke risikerer å miste nøkkelen.

ANDRE TING DU LURER PÅ? Sjekk ut ofte stilte spørsmål-siden vår. Vil du snakke med oss? Ta kontakt på telefon: 55 62 80 40 eller e-post: gymnas@stpaulgymnas.no

Lærere med i læreplangrupper

I forbindelse med fagfornyelsen er vi stolte over at tre av våre lærere skal være med i grupper som utvikler de nye læreplanene i programfag. Lærerne det gjelder er Agnete Telle-Ariansen i Rettslære, Lene Dåvøy i Antikkens språk og kultur og Trond Sneås Skauge i Informasjonsteknologi.

Det er kjekt at så mange av våre lærere er med på dette viktige arbeidet.

Du kan lese mer om læreplangruppene her. Du kan lese mer om fagfornyelsen her.