Arbeide her

Orientering om lærerstillinger ved St. Paul gymnas

 
 

Arbeide her

Lærere ved St. Paul gymnas må tilfredsstille de formelle krav som til tilsvarende undervisningsstilling i fylkeskommunale skoler (Opplæringsloven kapittel 18).

Lønns- og arbeidsforhold
Friskoleloven sikrer ansatte ved friskoler lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler.


Holdning til skolens egenart som katolsk skole

Det er avgjørende at skolen har en stamme av ansatte som har et aktivt forhold til Den katolske kirke. Når denne forutsetningen er oppfylt, er det en fordel at der også er ansatte med andre livssyn knyttet til skolen. Alle må imidlertid arbeide i forhold til Generell læreplan for de katolske skolene i Norge og gjennom dette være med å arbeide for at skolen skal virke i henhold til sine mål.

Se også vårt verdigrunnlag 

_MG_3660.jpg

Kontakt

Er du interessert i jobbe hos oss, kan du sende en søknad med CV. Ledige stillinger lyses ut gjennom Nav.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Assisterende rektor Gro K. Bjørgaas

Telefon: 55628049

E-post: gymnas@stpaulgymnas.no