Sosialt på St. Paul gymnas

St. Paul gymnas er kjent som en skole med høy trivsel og godt sosialt miljø.

Vår makkerordning innebærer at elevene helt fra starten på VG1 tar ansvar for hverandre, og sørger for at alle blir inkludert i det sosiale fellesskapet. Du skal derfor ikke være redd for å begynne her selv om du kanskje ikke kjenner noen fra før. 

 

Et aktivt og spennende elevmiljø

Begynner du på St. Paul gymnas, vil du oppdage at samarbeidet mellom ledelse, lærere og elever er bedre og mer uformelt enn du kanskje har vært vant til. 

 Det gjør det også mer interessant å ta del i utviklingen av skolemiljøet.I alle klasser velges to tillitsvalgte som til sammen utgjør elevrådet. Ved valg på eleverådsstyre har alle elever stemmerett.


Styret i elevrådet møtes ukentlig og jobber tett sammen med skolens ledelse for å skape et godt miljø på skolen.

Vi har også et skolemiljøutvalg på skolen. Det består av elever og lærere som sammen arrangerer spennende aktiviteter i og utenfor skoletiden. Disse aktivitetene inkluderer skoleball, juleverksted og etterskole med volleyball og andre ballsporter.


Valgvake for det Amerikanske valget i 2016

Aktiviteter

Er du interessert i film, kan du glede deg til en flott aften med rød løper og visning på stort lerret. Du kan bli invitert til spillkveld eller til å høre på skolens husband. I forbindelse med spennende valg arrangeres valgvake, og før sommerferien står grilling på menyen. I våre flotte lokaler er mulighetene for hygge og kos blant elevene mange. Kanskje du har en god idé til noe elevrådsstyret bør arrangere?