Universitetslinjen

Bli student mens du tar videregående.

St. Paul gymnas har inngått et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og opprettet en egen universitetslinje som gir videregående elever muligheten til å få et innblikk i hva det vil si å studere allerede før avsluttet videregående.

hvordan fungerer universitetslinjen?

Universitetslinjen på St. Paul gymnas er et tilbud til elever med spesiell interesse og forutsetninger for å kunne følge undervisning på universitetsnivå og ta en avsluttende eksamen. Det innebærer flere undervisningstimer på VG1 og VG2, slik at du får tid til å fordype deg i det universitetsfaget du velger på VG3. Hvis du velger universitetslinjen vil du har større sjanse for senere å lykkes som student på et universitet.

 

på uib

Tilbudet på UiB omfatter over 20 fag. St. Paul gymnas gir elever som velger universitetslinjen mulighet for 3 ukers studieopphold i utlandet. Elever som eventuelt ønsker å benytte dette tilbudet vil måtte betale inn ekstra skolepenger til dekning av reise og opphold.

Bj%C3%B8rgaas%2C+Gro+Karper.jpg

lurer du på noe?

Ønsker du mer informasjon om universitetslinjen før du søker St. Paul gymnas kan du kontakte assisterende rektor Gro K. Bjørgaas på tlf. 55 62 80 49, eller sende en e-post til gymnas@stpaulgymnas.no