Makkerordning 

_MG_3474.jpg

Makkerordningen på St. Paul gymnas innebærer at elevene helt fra starten på VG1 tar ansvar for hverandre, og er viktig for at alle skal bli inkludert i det sosiale fellesskapet. Divina Edward og Gaute Johannessen kom fra hver sin skole da de begynte på videregående, men bare etter noen uker var de blitt godt kjent.

- Vi sitter ved siden av hverandre og samarbeider om oppgaver som skal løses i fellesskap. Hvis en av oss blir syk, sørger makkeren for at dokumentasjon fra undervisningen og lekser blir tilsendt. Det fungerer veldig greit, forteller de to. På St. Paul gymnas blir også alle med i en mentorgruppe, som ledes av en lærer. Mentorene har ansvar for at elevene følges opp faglig og sosialt. - Med mentoren kan vi drøfte ting vi strever med og få råd om hva vi bør gjøre for å lære mer om temaer som interesser oss, sier Divina og Gaute, som begge har matematikk som favorittfag.

_Q8A4153.jpg
_Q8A4246.jpg