For å bli elev ved St. Paul gymnas søker du skoleplass på vigo.no. Søknadsfrist 1. mars!

Dersom du ikke har fått søkt innen fristen eller hvis du av andre grunner ønsker å gå på St. Paul gymnas og ikke har fått søkt så kan du ta kontakt med skolen. Hvis du ønsker å bytte til St. Paul gymnas i løpet av skoleåret må du ta direkte kontakt med skolen på gymnas@stpaulgymnas.no.