Eksamen

Vg1: 20 % av elevene blir trukket ut til eksamen

Vg2: Alle elevene skal opp til en eksamen

Vg3: Alle elevene skal ha eksamen i norsk hovedmål, i tillegg til to skriftlige eksamener og én muntlig eksamen.

En eventuell klage på skriftlig eksamen sendes til gymnas@stpaul.no eller ved å fylle ut slippen om klage i resepsjonen. Her trengs ingen begrunnelse. Eksamenen vil da bli vurdert på nytt av et annet sensorpar med mulighet for å gå både opp og ned.

Ved muntlig eksamen er det bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, og ikke på vurderingen.

Trykk her for instruks til kandidatene til skriftlig eksamen.