Reiser

St. Paul tilbyr elevene reisemuligheter på alle klassetrinn.

 

Bli-kjent-tur til polen

I begynnelsen av høstsemesteret reiser alle førsteklassingene på en ukestur til Krakow i Polen. Programmet er skreddersydd for gymnaset og fokuserer på at du skal bli godt kjent med dine klassekamerater. Reisekostnadene dekkes av gymnaset. 

 

Vg 2: utveksling og Lourdes

I andre klasse får elevene tilbud om en rekke ulike turer. Det blir mulighet for utveksling i fremmedspråk til partnerskolene våre i Frankrike, Tyskland og Spania. Elevene som tar internasjonal engelsk kan dra på språkskole i Irland. I forbindelse med programfaget Kristendom kan en være med til Lourdes i Frankrike.

 
IMG_8759.jpg

VG3: Roma og trondheim

Som en avslutning på vår treårige dannelsesreise, besøker tredjeklassingene Roma i Italia. Turen varer i omtrent en uke. Elever som har italiensk som fremmedspråk, vil få muligheten til å utvide turen med en uke.  Elever som har valgt latin, får dessuten en reise til Trondheim.