Har du særskilte behov?

Da er det viktig at du informerer skolen om dette så raskt som mulig slik at vi kan tilpasse vår opplæring. Skolen har et godt ressursteam som vil bistå ved eventuell tilpasning av opplæringen og videre oppfølging.

Spesialpedagog Trond Sneås Skauge har ansvar for kartlegging og vurdering av søknader om tilrettelagt undervisning. Han vil også fremme saker for ressursteamet, hvor en representant for Pedagogisk-psykologisk tjeneste vil være med å vurdere hvorvidt saker skal tilvises dem med tanke på videre utredning eller spesialundervisning.

Skolen følger opp alle elevene, og jobber aktivt for å avdekke evt. læringsvansker og tilpasse for disse, men dersom foresatte eller elever ønsker å ta kontakt, er det bare å sende en epost til ressursteam@stpaulgymnas.no eller ringe telefon 55628047

Du kan lese mer om tjenestene til OT/PPT på denne linken.

Spesialpedagog