Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg St. Paul gymnas?

Søknad legges inn på www.vigo.no . Søkere fra andre fylker, må klikke seg inn på "Hordaland (Vestland fra 2020)" på Vigo.


Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er den samme som alle videregående skoler: 1. mars for ordinært inntak og 1. februar for søknader på grunnlag av særskilt behov.

Dersom du ikke har fått søkt innen fristen eller hvis du av andre grunner ønsker å gå på St. Paul gymnas og ikke har fått søkt så kan du ta kontakt med skolen. Hvis du ønsker å bytte til St. Paul gymnas i løpet av skoleåret må du ta direkte kontakt med skolen på tlf: 55 62 80 40 eller
e-post: gymnas@stpaulgymnas.no.


Må jeg være katolikk for å gå på st. paul gymnas?

Nei, det må du ikke. Vi har elever som hverken identifiserer seg som katolikker eller kristne. Som katolsk skole henvender vi oss til alle som søker vår skole, enten du er katolikk eller tilhører andre trosretninger eller livssyn. Vi har respekt og toleranse for alle religioner og livssyn. Samtidig krever vi også at elevene respekter skolens ritualer og verdigrunnlag.


Hvorfor skal jeg velge St. Paul gymnas?

Inkluderende miljø

Elevene trives godt hos oss og vi scorer høyt på trivsel og inkludering på Elevundersøkelsen.

Engasjerte lærere

Vi har engasjerte lærere som ser elevene og holder et høyt faglig nivå.

Beliggenhet

Skolen ligger fint til ved Store Lungegårdsvann i gangavstand fra Bergen sentrum. Skolen har fine og moderne lokaler. Vi har kapasitet til 270 elever per tidspunkt, det gjør at det er enkelt å bli kjent med de fleste og skolen vil ikke oppleves som for stor.

Verdier

St. Paul gymnas drives etter friskoleloven og er forankret i Den katolske kirkes tro og tradisjon. Vi er det eneste katolske gymnaset i Norge. Vi følger offentlige læreplaner og har i tillegg et obligatorisk programfag i katolsk kristendom.


Er det vanskelig å komme inn på St. paul gymnas?

Hvis du har lyst til å gå på St. Paul gymnas er det viktig at du søker deg hit og setter oss på 1. plass i vigo. Snittet på inntakskarakterene vil variere fra år til år og er basert på karakterene fra 10. klasse.


Er det mulig å dra på utveksling som elev ved st. paul gymnas?

Det er det. Det vanligste er å ta utveksling i VG2, men du velger selv når du ønsker å dra på utveksling. Hvis du får fagvalgene dine i utlandet til å passe tilstrekkelig med den norske læreplanen, trenger du ikke å gå mer enn totalt tre år på videregående.

St. Paul gymnas legger også til rette for en rekke turer hvor du kan oppleve kortere utvekslingsopphold. Du kan lese mer om de ulike turene til gymnaset her.

Du kan snakke med vår karriereveileder Madeleine dersom du har flere spørsmål om utveksling.


Hva koster det å gå på St. Paul gymnas?

Skolepengene for høsten 2019 er kr 9500. Dette inkluderer subsidiert datamaskin og oppstartstur til Kraków i Polen i september 2019.

Skolepengene for våren 2020 er kr 8000. Til sammen er skolepengene for skoleåret 2019/2020 kr 17500. En får i utgangspunktet én faktura per halvår, men en kan dele dette opp i månedlige rater dersom det er ønskelig.

Elever som skal delta på enkelte studieturer får noe høyere skolepenger.


Hvorfor må man betale skolepenger?

St. Paul gymnas er en kristen friskole. Friskoler mottar offentlige tilskudd til som svarer til 85 % av driftsutgiftene. Ytterligere utgifter samt husleie og investeringer må dekkes av skolepenger.


Får jeg egen datamaskin som elev ved St. paul gymnas?

Ja. Du kan enten bruke en PC/Mac du allerede disponerer eller så kan du kjøpe en via skolen. Du kan velge mellom PC og Mac og betaler kroner 3000,- i egenandel for maskinen.


Hvor store er klassene?

Det kan variere en del. Men det vanlige i fellesfagsklasser er ca. 30 elever per klasse. I språk- og programfag kan elevtallet variere fra rundt ti til 30.


Hvordan kommer man seg til skolen?

Skolen ligger sentrumsnært i Bergen og det vil være naturlig for elever å benytte seg av kollektivtransport for å komme til skolen. Bybanestoppene Florida og Nygård ligger i kort gangavstand fra skolen. I tillegg går busslinje 12,13 og 21 forbi skolen. Det er ca. 10 minutter å gå fra Bystasjonen til gymnaset.

De fleste elever bruker ungdomsskyss for å komme til og fra skolen. Du kan lese mer om det her.


Kan jeg parkere på skolen?

Det er i utgangspunktet ikke lov å parkere på skolens område for elever. Men elever som har spesielt lang reisevei (over en time), eller har utfordringer knyttet til å forflytte seg over lange strekninger (forflytningshemmede) kan søke skolen om dispensasjon. Andre elever som unntaksvis har behov for parkering kan få dagspass ved søknad til resepsjonen. Ulovlig parkerte biler kan bli borttauet på eiers regning og ansvar.

Ettersom det er få parkeringsplasser ved skolen er det viktig å være ute i svært god tid med parkeringssøknad. Søknad skal leveres i resepsjonen.


hvilket Fremmedspråk må jeg ha?

Dersom du har hatt fransk, spansk eller tysk på ungdomsskolen kan du fortsette med disse hos oss. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen eller ønsker å bytte fremmedspråk må du ha italiensk.


får jeg støtte hos Lånekassen?

Alle elever med ungdomsrett i videregående skole får utstyrsstipend. Men du må søke om det. Det kan du gjøre her.

Du kan også ha rett på stipend for hjelp til å betale skolepenger eller borteboerstipend. Du kan søke om det her.

Husk å søke om stipend så fort du har fått skoleplass og takket ja til den.


Hva er Universitetslinjen?

Du kan lese mer om universitetslinjen her.