Samarbeid med Universitetet i Bergen

St. Paul gymnas er universitetsskole. Det betyr at vi har et samarbeid med Universitetet i Bergen på en del områder. Det innebærer blant annet at elever som skal begynne i VG3 til høsten, kan søke opptak til enkeltemner ved Universitetet i Bergen mens de fortsatt er elever hos oss. Elevene søker via skolen. Elevene kan ta fag ved det matematisk-naturvitenskaplig fakultet, det humanistiske fakultetet og det psykologiske fakultetet. Elevene kan kun velge ett fag, (unntak: latinelevene kan velge latin pluss ett fag til om de føler at de har kapasitet til det).

Siste frist for å levere søknad om å få ta ved UiB til høsten er fredag 03. mai 2019. Du finner søknadsskjema ved resepsjonen.

Ta kontakt med karriereveileder Madeleine dersom du lurer på noe angående dette.

Du kan lese mer om ordningen på UiB sine nettsider her. Her kan du lese om noen av elevene våre som tok fag på UiB høsten 2016.

Tilgjengelige fag via UNG-ordningen høsten 2019:

Emner ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

INF 100 (Innføring i programmering)

MATSIRK (Matematikksirkelen)

MAT101 (Brukarkurs i matematikk 1)

MAT111 (Grunnkurs i matematikk 1)

PHYS101 (Grunnkurs i mekanikk og varmelære)

PHYS109 (Innføring i astrofysikk)

(Om man mener at andre emner kan være relevante kan vi sende en forespørsel, men dette er emnene som er mest egnet for våre elever ifølge UiB.)

Emner ved det humanistiske fakultet:

ENG100 (Introduksjon til engelskstudiet)

TYS100 (Introduksjon til tyskstudiet)

FRAN100 (Introduksjon til franskstudiet)

SPLA100 (Introduksjon til spansk og latinamerikastudium)

ITAL100 (Innføring i italienskstudium)

NOLI103-L (Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning)

LAT100 (Innføring i latin)

HIS100 (Innføring i historie)

RELV100 (Religion, kultur og samfunn)

FIL128 (Innføring i etikk)

Emner ved det psykologiske fakultet:

PSYK112 (Sosial- og personlegdomspsykologi)