Permisjon

Elever kan søke om permisjon ved å skrive ut og levere skjemaet nedenfor til sin mentor. I skjemaet står det også litt om permisjonsreglementet og føring av fravær.

Søknad om permisjon