Fravær

Føring av fravær i videregående skole

Det kan trekkes inntil 10 dager fra fraværet per år etter følgende regler:

A. Helsegrunner. Ved legeerklæring etter 3 dager (her er det krav om legeerklæring) eller fra første dag ved kronisk sykdom.

B. Arbeid som tillitsvalgt.

C. Politisk arbeid.

D. Hjelpearbeid.

E. Lovpålagt oppmøte.

F. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

G. Inntil 2 dager for medlemmer av andre religiøse samfunn enn Den norske kirke knytte opp til religiøse høytider.

Ved planlagt fravær som ikke dekkes av punktene over, må det søkes om permisjon.