Dyktige og dedikerte lærere! 

Tagnes+trening.jpg
Gro undervisning.jpg
Eirik og elever.jpg

Inspirerende lærere og et godt læringsmiljø er den viktigste årsaken til at det på St. Paul gymnas er svært få elever som dropper ut underveis.

På St. Paul gymnas er det å lære viktigere enn noe annet. Derfor har alle våre hovedlærere mastergrad eller hovedfag i minst ett av sine undervisningsfag. I alle fremmedspråk er det minst én lærer som har det språket som de underviser i som morsmål. Det gir deg trygghet for at opplæringen blir god, enten du har valgt spansk, tysk, fransk eller italiensk.

Vi har lærere som bryr seg om deg og gjør det de kan for at den enkelte elev skal lære, forstå og lykkes med fagene. At skolen ikke er så stor og lærerne dyktige, fører til at dialogen med og oppfølgingen av hver elev blir god. Det gjennomføres flere fagsamtaler i løpet av skoleåret, der lærer og elev sammen setter mål for faglig utvikling.

Du finner en oversikt over de ulike lærerne ved St. Paul Gymnas her.